KONTAKT

phone

+48 32 707 49 93
+48 531 306 003

mail

kancelaria@notariusz-zabrze.eu

Opłaty

Przy dokonywaniu czynności notariusz pobiera następujące opłaty:

  • podatki, w zależności od rodzaju czynności - podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków i darowizn, w stawkach przewidzianych w odpowiednich przepisach, które notariusz, jako płatnik, zobligowany jest do przekazania właściwemu urzędowi skarbowemu;
  • opłaty sądowe w wysokości przewidzianej w odpowiednich przepisach, które są odprowadzone przez notariusza do właściwego Sądu;
  • wynagrodzenie notarialne określone w rozporządzeniu wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23%.

Przykładowe stawki podatku od czynności cywilnoprawnych:

  • przy umowach sprzedaży - 2% wartości rynkowej nieruchomości gruntowej lub lokalowej albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • przy umowach spółki – 0.5%;
  • przy ustanawianych hipotekach – 0.1% od kwoty zabezpieczonej wierzytelności na zabezpieczenie wierzytelności istniejących, 19 zł na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej.

Przykładowe wysokości opłaty sądowej:

  • od wniosku o wpis w księdze wieczystej prawa własności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, hipoteki lub służebności – 200 zł;
  • od wniosku o założenie księgi wieczystej – 60 zł.